Erhvervspsykolog Berit Just

just HR bistår dig som leder i at nå dine mest ambitiøse mål og drømme. Og i at udvikle en selvbevidsthed, der giver dig modet til at være ærlig og handle i forhold til situationen. Ved at give retning og mening til arbejds- og privatliv frigives motiverende energi. Dét er forudsætningen for, at den enkelte får et succesfuldt og rigt liv – og for at det er sjovt at gå på arbejde. Men også essentielt for lederens, teamets og virksomhedens effektivitet, udvikling og overlevelse.

just HR tilbyder konkret kortlægning af lederens udfordringer og deres omfang, samt drøftelse og beslutning om løsninger, herunder tilrettelæggelse og acceleration af udviklingsprocesser. Udgangspunktet for løsninger er en delt forståelse af den aktuelle situation og af målet for indsatsen. Et delmål i enhver opgave er at yde hjælp til selvhjælp: Det sker for at sikre, at de erkendelser, metoder og værktøjer, du tilegner dig undervejs i vores samarbejde, kan bruges og videreudvikles af dig selv udenfor forløbet.

just HR ejes af erhvervspsykolog Berit Kongrød Just og er et konsulentfirma, der koncentrerer sig om forandringer af organisationer og mennesker. Fokus er på de menneskelige, ledelsesmæssige og organisatoriske forhold, som kommer i spil, når små eller store forandringer sættes i værk. Ydelserne opstår i krydsfeltet mellem fagpsykologien og kravet om effektivitet og resultater i forretningen. just HR anvender metoder og værktøjer, der har bevist deres effektt i praksis, foruden forskningbaseret nytænkning, som viser signifikant praktisk anvendelighed.

just HR har eksisteret siden 1999 og drives af  Berit Just, cand.psych., autoriseret.